ul. Marii Dąbrowskiej 15
01-903 Warszawa
tel: +48 660 417 748
+48 736 222 302
katarzyna.zarzycka@biuroksiegowe-zarzycka.pl